Konferencja

Talent dla wspólnoty 2022

Talent dla wspólnoty 2021:

wiemiumiem_logo
paderewski.net
miiws

GALERIA ZDJĘĆ

O konferencji

Misją konferencji była zmiana świadomości społecznej oraz budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień młodych ludzi poprzez odwołanie się do wybitnych Polaków. Chodzi o lepsze niż do tej pory dostrzeganie i docenianie młodych ludzi, obdarzonych ponadprzeciętnym czy wybitnym potencjałem, a także zmotywowanie pozostałych do odkrywania pasji i pomnażania talentów. Konferencja przyczyniła się do upowszechniania wśród rodziców, nauczycieli szkolnych i akademickich, dyrektorów placówek oświatowych, rektorów uczelni, pracowników oświaty – świadomości, że talent osoby jest nie tylko atutem kariery zawodowej jednostki, ale również dobrem cennym dla narodu, państwa, gospodarki, kultury i społeczeństwa obywatelskiego. Są to dobre tradycje polskiej myśli społeczno-politycznej w szczególności związane z pozytywistycznymi ideałami pracy, koncepcją Paderewskiego czy Dmowskiego. Każdy ma talent (indywidualny potencjał), warto go odkrywać i pomnażać w rodzinie, w szkole, na uczelni czy w społeczności lokalnej.

Cele konferencji:

  • Upowszechnienie wiedzy o historii Polski w szczególności o sylwetkach wybitnych polskich patriotów.
  • Motywowanie do rozwoju potencjału intelektualnego polskiej młodzieży poprzez ukazanie pozytywnych przykładów i dobrych praktyk.
  • Promocja nowoczesnego patriotyzmu, ukierunkowanego na pozytywistyczną pracę samokształceniową oraz wnoszenie niepowtarzalnego wkładu w dobrobyt społeczeństwa.
  • Kreowanie wizji zintegrowanej polityki społecznej, nawiązującej do wzorców konserwatywnych i narodowych, obejmującej współpracę międzysektorową w obszarze zarządzania talentami.
  • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk odnośnie rozwoju kapitału intelektualnego obywateli oraz kształcenia się przez całe życie.

Wskazali jak odkrywać i rozwijać indywidualne uzdolnienia na przykładach biografii wybranych wybitnych polskich geniuszy i patriotów. Ponadto zaproszeni trenerzy edukacji nieformalnej i kreatywne placówki edukacyjne, podzielili się własnym doświadczeniem pedagogicznym, a także dostarczyli praktycznych wskazówek na temat rozwoju talentów. W ramach konferencji przeprowadzone zostały wykłady, panele oraz dyskusje. Konferencja odbyła się w  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz była transmitowana on-line na naszym Youtube „paderewski net”. Również jest dostępna na naszym profilu na Facebooku „Paderewski.net”.

Adresaci konferencji to min:

  • Nauczyciele akademiccy i przedstawiciele środowisk uniwersyteckich oraz studenci – głównie historii i nauk społecznych.
  • Politycy, działacze samorządowi, aktywiści społeczeństwa obywatelskiego w obszarach krzewienia patriotyzmu.
  • Liderzy opinii i ludzie mediów tworzący szeroko rozumianą kulturę sprzyjającą odkrywaniu, rozwijaniu, pozyskiwaniu i zatrzymywaniu w Polsce talentów.
  • Reprezentanci podmiotów prowadzących edukację formalną i nieformalną dzieci oraz młodzieży – to jest przedstawiciele szkół, przedszkoli, instytucji kultury, niepublicznych podmiotów edukacyjnych, klubów sportowych, kół naukowych itp. Będą to w szczególności nauczyciele , wychowawcy, psychologowie szkolni, trenerzy, dyrektorzy szkół, którzy są zainteresowani rozwijaniem na terenie własnych placówek, działań nakierowanych na kształcenie ludzkich uzdolnień.

Zdjęcia:

Prelegenci:

WYSTĄPIENIA

dr hab. Grzegorz Berendt

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

PROF. DR HAB. JAN ŻARYN

Historyk, od 2020 r. dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

„Talent a wychowanie patriotyczne”

prof. dr hab.
Dorota Klus-Stańska

Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, kierując Zakładem Badań nad Dzieciństwem i Szkołą.

„Po co komu talent w szkole?”

dr Jan Hlebowicz

Pracuje w Instytutucie Pamięci Narodowej.

„Odkrywcy, wynalazcy, innowatorzy – historie Polaków, którzy zmienili świat. Inspiracja czy przeżytek?”  

Jerzy Boczoń

Prezes Fundacji Regionalne Centrum Informacji   i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

„Talenty w niezależnym obiegu. Indywidualna aktywność w strukturach obywatelskich”  

Lawrence "Okey" Ugwu

Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, poeta, pedagog, muzyk, animator kultury.

„Rozmowa  o talentach”

 

DYSKUSJA PANELOWA

Andrzej Urbański

Radio Gdańsk, prowadzenie panelu.

Jadwiga Możdżer

Aktorka, reżyser, choreograf, indonezjolog.

Ryszard Szubartowski

Profesor oświaty, trener mistrzów programowania, Prezes Stowarzyszenia Talent.

Lech Makowiecki

Poeta, kompozytor, lider Zespołu Zajazd.

Zofia Turzyńska

Licealistka z Gdyni, autorka, wschodzący talent literacki.

Zobacz naszą konferencję!

Skip to content