o projekcie

paderewski.net

paderewski.net

Główne założenia!

Projekt paderewski.net powstał z myślą o odkrywaniu i rozwijaniu talentów wśród młodych ludzi w Polsce. Pokazuje w jaki sposób wykorzystać talent, potencjał i zasoby dla dobra jednostki, ale również wspólnoty lokalnej, narodu i państwa.

postac_KOSCIUSZKO

Profil jak na Facebooku?

Główną częścią profili są zredagowane profesjonalnie, wsparte zasobami internetowymi biogramy. Biogramy będą prezentowane w podziale na domeny utalentowania: np. artystyczna, humanistyczna, społeczna, matematyczno-fizyczna, przyrodnicza, medyczna, naukowo- techniczna, filozoficzno-religijna, przywódcza, przedsiębiorcza, sportową itp. W opisach postaci znajdaują się najważniejsze fakty z ich życia, dokonania w danej domenie utalentowania, wyznawane wartości, ciekawostki, informacje o środowisku rodzinnym i przede wszystkim sposób w jaki dana osoba odkryła i rozwinęła swój talent. Znajdą się również typowo „społecznościowe” elementy takie jak linki na zdjęcia czy filmy.

 

 

 

Sprawując urząd premiera i ministra spraw zagranicznych, Ignacy Jan Paderewski uczestniczył w konferencji pokojowej w Paryżu i w imieniu Polski podpisał traktat wersalski. W latach 20. zrezygnował z aktywnego udziału w polityce i powrócił do kariery pianistycznej i kompozytorskiej. Po kilkunastoletniej przerwie zaangażował się w proces jednoczenia sił opozycyjnych wobec rządów sanacji.

Czy zgadzasz się z poniższym stwierdzeniem:

Podobnie jak Ignacy Jan Paderewski jestem dobry w kilku, niekoniecznie bliskich sobie dziedzinach.

  • Zdecydowanie się zgadzam
  • Zgadzam się
  • Trudno powiedzieć
  • Nie zgadzam się
  • Zdecydowanie się nie zgadzam

Quizy

 

 

Na naszej stronie w zakładce “Quizy” oraz na każdym profilu postaci znajdują się krótkie pytania. Dzięki nim możemy dowiedzieć się czy mamy jakieś wspólne cechy z wybitnymi Polakami. Jest to przyjemna forma rozrywki, która może również pomóc nam w odkryciu naszego talentu.

postac_SW_ALBERT

E-book
Już wkrótce!

W skrócie o ebooku:

Powstanie e-booka ma na celu pomóc w odkrywaniu własnego powołania, misji życiowej i pomysłu na pomyślną karierę zawodową. Inspiracją do poszukiwania drogi rozwoju będą wspomniane biogramy postaci polskich utalentowanych patriotów. Przewodnik będzie zawierał treści opracowane na podstawie materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej, a także znajdą się w nim dodatkowe treści edukacyjne.

Konferencja

Co było celem konferencji?

Celem Konferencji było budowanie kultury sprzyjającej odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień młodych ludzi poprzez odwołanie się do wybitnych Polaków. Każdy talent – odkryty i wykorzystany w pracy dla wspólnoty samorządowej czy narodowej – stanowi także dobro wspólne. Jako wzorce posłużą sylwetki wybitnie utalentowanych i przedsiębiorczych Polaków.

Podsumowanie

W ramach projektu paderewski.net
można wyróżnić:

  1. Specjalną stronę na Facebooku/platforma odnoszącą się do wybitnie utalentowanych polek i polaków, których działalność zapisała się w kartach historii.
  2. Publikację książkową i e-book „Odkryj talent z polakami, którzy zmienili rzeczywistość” poświęcone odkrywaniu własnego powołania i pomysłu na rozwój w danej dziedzinie, a inspiracją będą biogramy utalentowanych polskich twórców.
  3. Konferencję „Talent dla wspólnoty”, która ma za zadanie przedstawić działania oparte na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień młodych ludzi. 

Bardziej szczegółowe podsumowanie projektu

Celem projektu jest upamiętnienie i wdrożenie dorobku polskiej narodowej, katolickiej i konserwatywnej myśli społeczno-politycznej, która odwołując się do zasad solidaryzmu i prymatu dobra wspólnego, wskazuje na wartość pracy nad własnym rozwojem oraz wykorzystaniem talentów w służbie Ojczyźnie. Motywem przewodnim podejmowanych działań będą biografie sławnych Polaków, którzy na przestrzeni wieków historii, własne pasje i wybitne uzdolnienia łączyli z misją krzewienia miłości do Ojczyzny oraz reprezentowali nieskrywane wartości rodzinne, konserwatywne, katolickie czy narodowe. Około 100 postaci wyłonionych na drodze źródłowego researchu i rekomendacji eksperckich, reprezentować będzie różnorakie domeny utalentowania (artyści, uczeni, odkrywcy, wynalazcy, przywódcy, społecznicy, myśliciele, sportowcy itp.). Dzięki atrakcyjnemu opracowaniu biogramów, osoby te będą mogły służyć jako mentorzy i patroni różnorakich aktywności i obdarowań. Edukacja patriotyczna w projekcie odbywać się będzie w sposób nienachalny, w myśl zasady „słowa uczą, przykłady pociągają”.

Sylwetki utalentowanych patriotów zostaną zamieszczone na stworzonej platformie edukacyjno- samorozwojowej www.paderewski.net. Biogramy przedstawione w nowoczesnej i komunikatywnej dla młodego pokolenia formie, przyczynią się do ukazania historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, inspirujących do działań twórczych. Dzięki nim młodzi użytkownicy portalu dowiedzą się jak rodzi się talent i zostaną nakierowani na pogłębienie własnej wiedzy oraz pasji w interesujących ich dziedzinach. Podobne zadanie zrealizuje opracowanie publikacji w formie książkowej i e-booka. Książka posłuży promowaniu postaw patriotycznych i kształtowaniu świadomego własnej tożsamości młodego przedsiębiorczego obywatela. Planowana konferencja „Geniusz Polaków w perspektywie naukowej”, posłuży upowszechnianiu wiedzy o wybitnych geniuszach – patriotach a także przyczyni się do rozwoju badań nad dziedzictwem polskiej historii w szczególności w obszarze badań biograficznych. Będzie to realizować zadanie Funduszu Patriotycznego, jakim jest „inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii”.„ Realizujemy i wspieramy działania, które pomagają osobom traktować swoje życie jako dar i zadanie. Towarzyszy nam przekonanie, że można i warto choćby minimalnie zmieniać bieg historii. Cenimy ambicję i zaangażowanie w pozytywne zmiany. Innowator to człowiek, który wie czego światu brakuje i umie mu to dać.”

Dlaczego
Fundacja WIEM I UMIEM
zabrała się za ten temat?

wiemiumiem_logo

Fundacja WIEM I UMIEM została utworzona w 2011r. celem inicjowania i wspierania projektów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Aktywności fundacji realizowane w ciągu 9 lat od momentu jej powstania, posiadają wyraźny profil edukacyjny oraz obywatelski i skierowane są do różnych grup wiekowych. Można je określić jako działania międzypokoleniowe, których wątkiem wiodącym jest budowa wspólnoty obywatelskiej i edukacja przez całe życie.

Celem działań na płaszczyźnie ogólnopolskiej jest inspirowanie i zasilanie środowisk pozarządowych zajmujących się edukacją senioralną, międzypokoleniową i uczeniem się przez całe życie za pośrednictwem materiałów edukacyjnych.

O dofinansowaniu

Sfinansowano ze środków Funduszu Patriotycznego

1920x810-2
fundusz_patriotyczny3
MKiDN_kolor
Skip to content