Wybór studiów artystycznych może budzić wątpliwości ze względów praktycznych. Wydawać się może, że stabilność późniejszego życia zawodowego i osobistego stoi pod znakiem zapytania. Podjęcie  takiej decyzji na pewno wymaga odwagi i zdecydowania. Studia artystyczne nie są standardowym kierunkiem studiów, a bycie artystą to raczej sposób życia a nie zawód.

Masz umysł twórczy, wrażliwy na otaczający nas świat. Dostrzegasz to, czego nie widzą inni. Nie musisz być biegły w liczeniu, ale powinieneś mieć świadomość, że znajomość zasad perspektywy, kompozycji, czy wiedza z zakresu anatomii na pewno się przydadzą. 

Jeżeli uczęszczasz na zajęcia artystyczne, malujesz, grasz na jakimś instrumencie, a może w szkole rysuje karykatury nauczycieli, a w wolnych chwilach robisz kolczyki, albo szyjesz torby na zakupy, to kariera artysty wydaje się być dla Ciebie. Lubisz tworzyć i jesteś zainteresowany otaczającym nas pięknem, dostrzegasz je i chcesz przekazać je innym.  Masz bogatą wyobraźnię, rozwinięte zdolności abstrakcyjnego myślenia i jest w Tobie dążenie do ekspresji emocji. Lubisz wychodzić poza schematy, a odkrywanie drugiej, estetycznej natury rzeczy w otaczającym nas świecie i oddawanie uczuć oraz emocji z tym związanych, w postaci przetworzonej, niejako przyswajalnej przez odbiorcę jest tym, co przynosi Ci satysfakcję.

Niezbędna będzie odwaga, zdolność do ciągłego przekraczania granic i wychodzenie poza schematy, jest ona bardzo istotnym elementem w życiu artysty. Życie na granicy świata realnego i świata przedmiotów artystycznych – wytworów sztuki, to ciągła zależność od ocen i percepcji Twojej twórczości. A oceny, jak i percepcja zawsze będą subiektywne i będą kierowały się czyimś odczuciem, trendami, czy modami w „branży”. Będziesz narażony na krytykę i niezrozumienie. 

Kolejna rzecz to zdolność do ciężkiej samodzielnej pracy z jednej strony i do współpracy z innymi z drugiej. Będziesz miał okazję zdobyć dostęp do niepowtarzalnego środowiska, w którym będziesz mógł rozwijać swoje zdolności. Dostęp do materiałów, profesjonalnych narzędzi i porad fachowców zapewnią Ci właściwy i sprawny rozwój Twoich talentów. Komunikacja i współpraca z innymi, praca w ruchu, wystawy, galerie, sprawy organizacyjne z tym związane. To kolejny element Twojego życia. Wyjścia do kina, na koncerty czy na wystawy staną się twoją codziennością. 

Nauki rolnicze, to coś coś zarówno dla miłośników rybek akwariowych, jaka i dla miłośników rybołówstwo. Lubisz życie w zgodzie z naturą, najlepiej poza miastem? Przeszkadza Ci atmosfera wielkomiejskiego pędu? Latem łowisz ryby a jesienią jeździsz z psem do lasu zbierać grzyby? A może hodujesz pająki? Studia rolnicze wydają się być dla Ciebie. 

Jesteś osobą lubiącą przyrodę a Twoje podejście do świata można nazwać ekologicznym. Żyjesz w zgodzie z naturą i bliżej natury, jesteś zainteresowany podtrzymaniem jej dobrostanu i jej ochroną. Interesujesz się naukami przyrodniczymi – biologią, chemią, czy fizyką. Znajomość zagadnień z tych dziedzin ułatwi Ci właściwe reagowanie na nieprzewidywalne okoliczności związane z chorobami, czy nieprawidłowościami rozwojowymi roślin i zwierząt. Cechuje cię podejście praktyczne, nastawione na zdobywanie wiedzy i wykorzystanie jej w procesach ochrony przyrody i administracji jej obszarami. Zdobyta wiedza umożliwi Ci właściwą orientację w procesach prewencyjnych i leczniczych, ochrony gatunków oraz w produkcji roślin i zwierząt. 

Współczesne gospodarstwa to duże firmy zatrudniające zarówno pracowników fizycznych, jak i administracyjnych. Potrzebna Ci będzie, nie tylko znajomość wybranych elementów z zakresu nauk przyrodniczych, ale też umiejętności zarządzania współpracownikami. Komunikacja, konsekwencja, sprawne nadzorowanie i motywowanie zespołu, którego będziesz elementem to cechy które sprawdzą się w rozwoju Twojej kariery. 

Nauki rolnicze to także nauki o żywności i żywieniu. Wiedza z zakresu procesów  produkcji i przetwórstwa produktów żywieniowych i ich walorów odżywczych. Adepci weterynarii z kolei poznają i leczą choroby zwierząt i zajmują się ochrona możliwości transmisji międzygatunkowej różnych bakterii czy wirusów. 

Mimo tego, że ostatecznym etapem działalności rolniczej jest „produkt” Nie możesz zapominać że w procesie jego powstawania mamy do czynienia z organizmem żywym, któremu należy się szacunek. Humanitarne podejście do świata i empatia, to obok miłości do natury podstawa bycia „dobrym farmerem”.

Humanistyka to coś dla „mola książkowego”. Jest to zespół nauk i dyscyplin naukowych którego przedmiotem jest człowiek w aspekcie historycznym (jego działania) i jego specyficznie ludzkie wytwory (np. język czy kultura). Jeśli lubisz czytać, jeśli stawiasz pytania o rolę i znaczenie człowieka w dziejach świata, a do tego sprawnie posługujesz się językiem, to wygląda na to, że jesteś humanistą. 

Początków racjonalnego namysłu nad człowiekiem, jego rolą, miejscem i celem w świecie od zawsze zajmowała się filozofia. Jej początków należy szukać w starożytnej Grecji. W swojej pierwotnej formie byłą ona całością racjonalnego namysłu nad rzeczywistością, z którego później wyłoniły się inne nauki. Tworzono szkoły, zbierano wokół nich młodych adeptów prowadzono dyskusje i w sposób zorganizowany i systematyczny spisywano pierwsze przemyślenia. Dziś filozofia unika odpowiedzi na fundamentalne dla człowieka pytania, a jej rolę na tej płaszczyźnie przejęła teologia. 

Podstawowym narzędziem pracy humanisty jest język, dlatego też wysokie kompetencje językowe i ich świadomość dają Ci przewagą. Znajomość języków, zdolności oratorskie i precyzja językowa, zdolność jasnego i ciekawego wyrażenia swoich przemyśleń w języku, to jedna z podstawowych zdolności humanisty. Jej dobre opanowanie będzie Twoim atutem. Czytając, pisząc i przede wszystkim rozmawiając rozwiniesz i udoskonalisz swoje kompetencje językowe – pogłębisz zdolności opisowe, czy rozwiniesz argumentacyjne. 

W znacznej większości praca humanisty opiera się na analizie tekstów i opisie przedmiotów materialnych pochodzących z przeszłości. Trochę jak detektyw, humanista szuka związków logiczno – przyczynowych w wydarzeniach historycznych i stara się je ułożyć w logicznym porządku. Stara się usensownić przeszłość, zrozumieć inne kultury, czy religie i na koniec przekazać to innym. Interdyscyplinarność i umiejętność wieloaspektowego ujęcia przeszłości i złożoności zdarzeń będzie bardzo przydatna. Oprócz analizy i refleksji nad specjalistycznymi tekstami naukowymi, czekają Cię poszukiwania informacji w kronikach, listach, pamiętnikach, przeglądanie starych gazet, zdjęć czy oglądanie przedmiotów użytku codziennego pochodzących z przeszłości. Wieczory w bibliotece, czy zapach kawy i światło lampki nocnej nad stolikiem, to idealna scenografia do filmu o humaniście.

Zainteresowanie filmem, teatrem, muzyką  i sztuką to naturalne hobby humanisty. Wyjścia do kina, na koncerty, teatr, wizyty na wystawach i w muzeach, to środowisko, w którym humanista czuje się dobrze. W środowisku, w którym nie tylko on, ale i wszyscy zebrani interesują się duchowymi przejawami człowieka w świecie i dokonują swoistej refleksji nad jego kondycją. 

Inżynieria to działalność związana z twórczością techniczną, której efektem jest obiekt lub jakaś metoda produkcji – jakiś proces. Najogólniej mówiąc, inżynierowie tworzą przedmioty i udoskonalają  procesy ich powstawania. Jeżeli interesujesz się chemią, fizyką, mechaniką, architekturą lub budownictwem, inżynieria wydaje się być dobrym wyborem. Niezbędny jest umysł praktyczny, skierowany raczej na konkret. Jeśli lubisz rozwiązywać i analizować problemy, jesteś twórczy i jednocześnie precyzyjny w działaniu, to może jesteś urodzonym inżynierem? 

Będzie to praca twórcza: plany, projekty, przedmioty i ich konstrukcje oraz ich zastosowanie, w której wykorzystasz zdobytą wiedzę z zakresu nauk ścisłych Praca wymagająca podejścia naukowego do zagadnień związanych z usprawnieniem procesów i rozwiązywaniem trudności związanych z wykonywanym obszarem zadań. Na tej płaszczyźnie przewagę będą miały osoby ze zdolnościami w zakresie nauk  ścisłych i informatycznych, niemające kłopotów ze sprawnym liczeniem. Praca jest głównie umysłowa, połączona z obliczeniami i niejednokrotnie jest długotrwałym poszukiwaniem najprostszych rozwiązań w złożonym świecie rzeczy i relacji między nimi. 

Nie znaczy to, że nie myślisz kreatywnie i innowacyjnie. Dobre pomysły zawsze się przydają. Usprawnianie, dążenie do coraz lepszej efektywności w działaniu, to także Twoje zadanie. Inżynier oprócz tworzenia, także udoskonala, porządkuje, usprawnia procesy obliczeniowe, dodaje lub odejmuje kolejne elementy w taki sposób, aby całość działania była optymalna w danych warunkach. Inżynieria to wieloaspektowy i interdyscyplinarny opis procesu lub przedmiotu z naciskiem na późniejsze wykorzystanie praktyczne.

Efekt Twojej pracy, najczęściej będzie efektem pracy zespołu. Udoskonalisz swoje zdolności w zakresie kierowania i zarządzania projektami i rozwiniesz zdolności komunikacyjne. Umiejętność jasnego i precyzyjnego opisu zjawisk i myśli to rzecz niezbędna dla przyszłego inżyniera. 

Oprócz twórczej i kreatywnej postawy intelektualnej oraz kompetencji językowych, koniecznym elementem jest praktyczne podejście do zadań i precyzja wykonania powierzonych prac. Przyda się racjonalna mocno osadzona w świecie przedmiotów postawa, skierowana na problem raczej niż na człowieka. Mocno stąpasz po ziemi? Lubisz dokładnie realizować plan, postępować zgodnie z jego etapami, w sposób logiczny i konsekwentny uparcie dążąc do celu? Zdobędziesz i rozwiniesz umiejętności planowania, doboru właściwych środków do realizacji celu. Będziesz działał w uporządkowanym środowisku, warunkach laboratoryjnych, otoczony przez komputery, gdzie będziesz mógł kontrolować badane procesy, a Twoja praca stanie się „Krainą odkryć i wynalazków”.

Nauki ścisłe i przyrodnicze to dobry wybór dla tych, którzy nie mają większych problemów ze sprawnym liczeniem, czy nauką o związkach chemicznych. Interesuje Cie otaczający nas świat? Jego właściwości oraz związki i relacje zachodzące między przedmiotami? Interesuje cię konkret i jednocześnie umiesz myśleć abstrakcyjnie? To dobrze, zapewne doskonale sprawdzisz się wybierając jeden z kierunków nauk ścisłych lub przyrodniczych. 

Z jednej strony matematyka, nauka wysoce abstrakcyjna, badająca naturę i relacje między ideami jedności i wielości, a z drugiej strony nauki przyrodnicze, starające się praktycznie implementować odkrycia matematyki. Przydatny będzie umysł otwarty i systematyczny, widzący problemy i wyjaśniający je w kategoriach „przyczyny i skutku”, czy też możliwości eksplanacyjnych. Zdolność myślenia abstrakcyjnego połączona ze zdolnością rozwiązywania problemów natury fizycznej to podejście, które doskonale sprawdzi się w zakresie nauk ścisłych i zrealizuje twoje potencjalne możliwości. Dobry „naukowiec”, to ktoś kto konsekwentnie, w sposób logiczny dąży do celu, jednocześnie ktoś niebojący się śmiałego stawiania hipotez i szukający sposobu ich weryfikacji za pomocą eksperymentu. 

Nauki ścisłe badają świat w jego elementarnych przejawach. Starają się opisać przedmioty materialne w świecie rzeczywistym, ich naturę oraz relacje wewnętrzne i zewnętrzne w stosunku do przedmiotu. Długotrwałe obliczenia, czasochłonne eksperymenty wymagają zdolności koncentracji i metodycznego podejścia do zastanych problemów. Cierpliwość, dokładność, oraz analityczne i krytyczne podejście na pewno pomogą w sprawnym przeprowadzaniu badań. Aby wyrazić wyniki swoich teoretycznych rozważań, nauki przyrodnicze posługują się eksperymentem, a jego wyniki opisują w języku matematyki. Szacunek do zastanej wiedzy naukowej, jej umiejętne wykorzystanie w procesie planowania badań oraz wytrwałość w realizacji dążenia do celu będą potrzebne aby całościowo ująć i opisać dane zjawisko. 

Z jednej strony zainteresowanie światem fizycznym, związkami między rzeczami i ich naturą, podejście praktyczne i konkretne, z drugiej zdolność abstrakcyjnego myślenia, umiejętność oderwania się od konkretu i zdolność stawiania śmiałych hipotez. Umiejętność ciężkiej pracy, konsekwencja, analityczne podejście do zastanych rzeczy. Jeśli ta charakterystyka pasuje do Ciebie, to to nie ma lepszej płaszczyzny do realizacji twoich możliwości niż obszar nauk o otaczającym nas świecie fizycznym. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych jest Twoim „właśnie tym”.

Jesteś osobą praktyczną, zainteresowaną życiem i jego procesami. Strukturą i organizacją ciała ludzkiego oraz podtrzymaniem jego dobrej kondycji. Nie masz problemów z biologią, anatomią i chemią. Lubisz pomagać i działać. Nie zniechęca Cię mozolne zdobywanie wiedzy i perspektywa niekończących się godzin w pracy. Liczą się inni a Ty chcesz im pomagać.

Wybór studiów na kierunkach medycznych i naukach związanych ze zdrowiem to świadomość ciężkiej pracy. Anatomia, fizjologia, chemia, farmakologia itd. Ze względu na to, zakłada się, że do studiów medycznych potrzebny jest umysł ścisły. Dogłębna wiedza o procesach biologiczno-chemicznych zachodzących w naszym ciele i zrozumienie ich natury to podstawa pracy „medyka”. Przyswojenie ogromu informacji z zakresu nauk przyrodniczych może odstraszać. Jednak dla Ciebie liczy się efekt. To że cechuje Cię podejście altruistyczne, nastawione na drugiego człowieka – to, że chcesz pomagać sprawia, że jesteś w stanie poświęcić swój czas „teraz”, dla „lepszego jutra” innych. 

Praca lekarza czy opiekuna medycznego jest związana z pracą w grupie. Najczęściej działania medyczne, procesy lecznicze, czy farmaceutyczne i ich wyniki są dziełem i zasługą całych zespołów ludzkich. Dobra komunikacja i właściwe podejście do drugiego człowieka, na pewno ułatwią Ci rozwój zawodowy. Oprócz pracy w zespole będziesz także w intymny sposób uczestniczył w życiu pacjentów i ich rodzin. Dialog, dyskrecja, szczerość, etyczna postawa i nastawienie na dawanie dobra są tym, z czym nie masz najmniejszych problemów. |Potrzeba współpracy i komunikacji z najbliższymi pacjenta, jasne i precyzyjne wyrażanie istoty rzeczy, inteligencja emocjonalna to cechy które ułatwią ci realizację swojego potencjału na płaszczyźnie nauk o zdrowiu. W sposób naturalny kontakt z pacjentem i jego cierpieniem wymaga od ciebie odporności na stres z jednej strony oraz wrażliwości i empatii z drugiej, Przyda Ci się umiejętność pracy w ciężkich warunkach, których nigdy, do końca nie będziesz potrafił przewidzieć. 

Błyskawicznie postępujący rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu stwarza potrzebę ciągłego kształcenia się w wybranym przez siebie obszarze Dokładność, sumienność, ambicja, chęć doskonalenia się i zdobywania wiedzy przedmiotowej będą Twoją przewagą. 

Nauki społeczne to pojęcie wypełnione różnymi treściami. Zawiera w sobie elementy należące do różnych nauk badających społeczeństwo i relacje: te zachodzące między jego elementami – ludźmi w nim żyjącymi i te które występują między społecznościami. Jeśli jesteś kimś, kto jest zainteresowany zachowaniem ludzi, „rozumiesz” ich, zawsze pogodzisz skłóconych kolegów i znajdziesz dobre dobre dla wszystkich rozwiązanie konfliktu czy zorganizujesz dobrą imprezę, to nauki społeczne mogą być dobrym wyborem.

Sprawdzą się tu osoby ciekawe świata, zainteresowane różnorodnością kulturową. Organizacją funkcjonowania zbiorowisk ludzkich: najmniejszych społeczeństw, jakimi są nasze rodziny z jednej strony i wielkich zbiorowisk ludzi, takich jak narody, czy grupy etniczne z drugiej. Różnorodność kulturowa dzisiejszego świata sprawia, że nauki społeczne to działania interdyscyplinarne, wymagające zainteresowania prawem, porządkowaniem relacji międzyludzkich w systemach aksjologicznych, ekonomią – organizacją produkcji, przepływu i podziału dóbr, historią – dziejami społeczeństw i historycznymi faktami kulturowymi, organizacją i funkcjonowaniem, czy naturą stowarzyszeń i różnych organizacji natury społecznej. 

Ważne będzie podejście altruistyczne, nastawione na pomaganie, ułatwianie  życia ludziom. Czekają Cię teoretyczne rozważania natury psychologicznej i socjologicznej, które później będziesz mógł wykorzystać do lepszej organizacji życia społeczeństwa. Elementarne zasady równości, wolności i sprawiedliwości społecznej oraz kierowanie się ogólnie pojętym „dobrem innych” powinny być Twoim drogowskazem w procesie kształcenia się na kierunkach nauk społecznych. Ważne będzie podejście altruistyczne, nastawione na pomaganie, ułatwianie  życia innym. 

Poznanie relacji międzyludzkich i mechanizmów nimi kierujących wypycha Cię w sposób naturalny na lidera grupy i organizatora przestrzeni publicznej. Takie cechy jak nastawienie na dialog, empatia, dostrzeganie potrzeb innych, inteligencja emocjonalna to dobra charakterystyka osoby działającej na płaszczyźnie społecznej. 

Przedmiotem nauk społecznych są nie tylko zjawiska występujące w świecie rzeczywistym – relacje między ludźmi i społeczeństwami. Nauki społeczne badają również nasze stany psychiczne i ich wpływ na relacje międzyludzkie, nasze potrzeby, obawy czy nadzieje. Jako produkt nauk społecznych są cennym materiałem w dzisiejszym świecie i mogą być wykorzystane w komunikacji, informacji medialnej, handlu, polityce czy reklamie. Ich właściwe wykorzystanie wiązać się musi z poczuciem odpowiedzialności i konsekwencji działania, co z kolei ma swoję fundamenty w etycznym podejściu do świata. 

Wydaje się że teolog powinien być osobą wierząca w Boga. Osobą religijną, zangażowaną w kult religijny i sferę instytucjonalną kościoła. Teolog to ktoś, kto stara się zrozumieć i przekazać treść Objawienia innym. W historii nauki pytania o istnienie i naturę ostatecznej rzeczywistości stawiała filozofia. Poszukiwała odpowiedzi na pytania o ostateczny sens życia człowieka. Dzisiaj wraz z daleko idącą informatyzację i partykularyzacją wiedzy, połączoną z rozwojem nauk przyrodniczych, Miejsce filozofii zajęła teologia i to włąśnie ona poszukuje w świecie transcendencji. Filozofia zdaje się jedynie poszukiwać sensów w chaosie informacyjnym i dokonywać całościowej refleksji nad możliwościami eksplanacyjnymi nauk przyrodniczych.

Teologia wszelkie swoje tezy opiera na aksjomatach religijnych i z nich wyciąga wnioski. Zajmuje się naturą Boga i jego relacją do świata. Jest racjonalnym wyjaśnieniem aksjomatów religijnych – prawd objawionych. Wyjaśnia istnienie Boga, jego naturę, jego wpływ na losy świata i nas samych. Często oprócz nauki czysto teoretycznej, zajmującej się racjonalizacją religijności człowieka, porusza zagadnienia z historii kościoła czy jego nauk społecznych, bada logiczną strukturę języka religii i jej psychologiczne fundamenty. 

Oprócz racjonalizacji objawienia, czeka Cię rozwijanie społeczności przykościelnych. Dobry teolog jest mentorem i wzorem dobrego życia. Organizuje wokół siebie wspólnoty, kształtuje ludzi, motywuje do działania i przede wszystkim niesie pomoc innym. Będąc elementem Kościoła, teolog staje się częścią organizacji o charakterze globalnym, która niesie pomoc humanitarną na wszystkich kontynentach. Zdolność współpracy z innymi i organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze wspólnotowym to niezbędne cechy dobrego teologa. 

Stabilny światopogląd, umysł nastawiony na zmianę i rozwój, doskonalenie się moralne, potrzeba niesienia dobra i zdolność do poświęceń to elementy które ugruntują Twoją postawę i pozwolą Ci na pełne rozwinięcie swojego potencjału w dziedzinie teologii.

Lubisz sport. Grasz w szkolnej drużynie koszykówki lub piłki nożnej? A może najszybciej biegasz? Po zajęciach idziesz na boisko. Nie boisz się wysiłku fizycznego i związanego z nim zmęczenia? Czas wolny lubisz spędzać aktywnie? Zimą jedziesz na nartach a latem podróżujesz na rowerze? Nie ma wątpliwości – jesteś sportowcem. 

Jesteś osobą zdrową, dbająca o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Myślisz o tym co jesz, dbasz o dietę i swoje ciało, lubisz chodzić na siłownię i wiesz jak efektywnie odpocząć po treningu. Jesteś osobą odważną, wytrwałą, niebojącą się wyzwań i porażek. Uparcie, ciężką pracą dążysz do celu, a pojęcie zdrowej rywalizacji nie jest Ci obce. 

Wynik sportowy jest uzależniony od ciężkiej pracy i świadomości swoich możliwości. Ale sport to także wykorzystanie czyjegoś błędu, potknięcia. Powinna cechować cię postawa sportowego „fair play”. Mocne osadzenie w świecie zasad etyki pomoże Ci zrozumieć, że Twój sukces, nie może być efektem użycia innego człowieka jako środka do celu. 

Oprócz walki z rywalem czeka Cię walka z samum sobą, ze swoimi nawykami i słabościami. Ból fizyczny i psychiczny, odporność na stres. pokonywanie swoich ograniczeń, ryzyko z tym związane i rozsądek w podejmowaniu błyskawicznych decyzji to to dobry zestaw cech, które nie są Ci obce. 

Wybór kariery sportowa łączy się z dużą odwagą, nie tylko rozumianą jako waleczność, ale także, jako podjęcie ryzyka. Nie zawsze będziesz wygranym. Sport to przede wszystkim praca zespołowa. Nie tylko trenerzy, rehabilitanci ale i w przypadku sportów zespołowych koledzy z drużyny biorą odpowiedzialność za „wynik końcowy”. Cechuje Cię odpowiedzialność za kolegów, a poczucie jedności i umiejętność znalezienia swojego miejsca w układance którą jest zespół, nie są Ci obce. Umiesz słuchać i dostosować się do poleceń.

Jesteś aktywny fizycznie, odważny, waleczny, zdeterminowany? Nie boisz się ciężkiej pracy i wysiłku fizycznego? Jesteś gotowy na pracę zespołową a twoja psychika jest w stanie podnieść Cię po porażce i sprawi, że dalej będziesz chciał walczyć? Może to właśnie Ty powinieneś podjąć ryzyko związane z wyborem „sportowego” sposobu na życie?

Skip to content