O fundacji

Fundacja WIEM I UMIEM

tel: 600382169

www.wiemiumiem.pl

Fundacja WIEM i UMIEM

wiemiumiem_logo

Historia Fundacji

Fundacja WIEM I UMIEM została utworzona w 2011r. celem inicjowania i wspierania projektów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Od czasu powstania organizacja przeprowadziła szereg działań z zakresu edukacji, kultury, wolontariatu 

i integracji społecznej na terytorium Trójmiasta, na Pomorzu, w całej Polsce i w internecie. Z działań fundacji skorzystały tysiące beneficjentów z Gdańska, Trójmiasta i całej Polski. Są one realizowane we współpracy z podmiotami prywatnymi, publicznymi i pozarządowymi, adresowane są do rodzin, kobiet, młodzieży i seniorów.

Wartości

Realizujemy i wspieramy działania, które pomagają osobom traktować swoje życie jako dar i zadanie. Towarzyszy nam przekonanie, że można i warto choćby minimalnie zmieniać bieg historii. Cenimy ambicję i zaangażowanie w pozytywne zmiany. Innowator to człowiek, który wie czego światu brakuje i umie mu to dać.

Cele Fundacji

Bez względu na wiek, wykształcenie czy poziom inteligencji każdy człowiek ma niepowtarzalny TALENT. Jest to wspaniały dar ale i wyzwanie, by nie zmarnować swojej szansy. Chcemy przyczynić się do tego, żebyś wiedział jak rozwijać swoje zdolności i umiał z nich robić dobry użytek.

Jednym z naszych priorytetów jest działanie na rzecz odkrywania autentycznych talentów (nasze skarby) i ich rozwoju dla wspólnego dobra Polski, Europy i globalnego społeczeństwa. Kibicujemy zdolnym i pracowitym ludziom, odnoszącym sukcesy na swoją miarę w różnorakich obszarach aktywności. Doceniamy i staramy się wspierać wysiłki podmiotów troszczących się o przyszłość polskich talentów (rodzina, szkoła, organizacje pozarządowe, autorskie inicjatywy edukacyjne itp.). Promujemy nowoczesny patriotyzm polegający na stwarzaniu młodym obywatelom szans na rozwój w kraju bez konieczności stałego pobytu za granicą. 

GRZEGORZ GROCHWSKI

Dr hab. Prof WSSE Grzegorz Grochowski

Prezes Fundacji WIEM I UMIEM

Nazwa projektu nieprzypadkowo nawiązuje do postaci jednego z najbardziej zasłużonych polskich patriotów, wiążącego znamienity talent artystyczny ze służbą Ojczyźnie jako społecznik, polityk i premier. Swoje szczególne obdarowanie w dziedzinie muzyki i międzynarodowy sukces na tym polu, łączył z niepospolitymi zdolnościami dyplomatycznymi i oratorskimi, nakierowanymi na rozbudzanie postaw patriotycznych. Jego wizja rozwoju społeczeństwa polegała na scalaniu zasobów ludzkich odradzającej się Ojczyzny i praktykowaniu dialogu społecznego, uwzględniającego pluralizm przekonań religijnych, poglądów politycznych i kompetencji obywatelskich.

Wskazywał na konieczność rozwijania talentów, mówiąc Polakom: „Jesteście synami narodu, który śmiało można uważać za jeden z najzdolniejszych narodów kuli ziemskiej, ale który to naród w dotkliwym stopniu nie posiada cnoty pracowitości, czyli tego czynnika, bez którego największej wrodzonej zdolności nie da się przeistoczyć w słodki owoc żywota: w umiejętność”. W swoich pamiętnikach wracał nieraz do tych myśli twierdząc na podstawie własnego doświadczenia: „Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem”.

Dlaczego projekt
Paderewski.net

Historia jak powstawał
pomysł na projekt

Pomysł na projekt nie wziął się z byle jakiego powodu. Nasza Fundacja zajmuje się przedsięwzięciami różnego rodzaju: kulturowe, społeczne, środowiskowe jak i edukacyjne. Na co dzień chcemy przybliżyć ludziom wiarę oraz pewność w siebie. Tak jak w projekcie etnopomorze2021, który miał na celu sprawić, żeby każda kobieta na pomorzu poczuła się wyjątkowo, tak i ten miał pokazać, że każdy z nas posiada jakiś talent. Niektórzy uważają, że tak nie jest, ale  warto go szukać. Talent posiada każdy z nas i warto go rozwijać, bo jest to jako niezbytą część naszej osobowości, która rozwija i cieszy.

Wizje na przyszłość

Kiedyś własny talent pojmowano jako powierzone człowiekowi dobro, a dziś wiąże się ono wyłącznie z indywidualnym sukcesem. Obserwuje się to między innymi w popkulturze na przykładzie popularności programów typu „talent show”. W tego rodzaju przedsięwzięciach medialnych akcentuje się element wizualnej atrakcyjności i rywalizacji z niedostatecznym docenieniem lub wręcz pominięciem wartości takich jak dobra edukacja, poświęcenie, komunikacja i współpraca. Masowy udział młodych ludzi w castingach czy eliminacjach do tego typu programów wskazuje, że poszukują oni sposobu na zaistnienie. Jednak pytanie brzmi na ile proponowana droga jest skuteczna. Znamienną w tym kontekście jest znana i cytowana wypowiedź krytyka muzycznego św. pam. Bogusława Kaczyńskiego: „Telewizje nagminnie urządzają muzyczne turnieje, w którym jurorzy mówią tym młodym ludziom, pięknie umalowanym, ubranym przez stylistów, uczesanych przez dobrych fryzjerów: Masz wielki talent, albo Mam w domu parę tysięcy płyt, ale brakuje mi tylko twojej. I ci ludzie zaczynają wierzyć, że są światowej sławy artystami. A potem program się kończy, wracają do swoich wiosek i okazuje się, że nawet tam nie robią kariery. I wtedy następuje załamanie”.

Jednocześnie można zauważyć, że wiele osób przejawiających rzeczywiste uzdolnienia w danym kierunku, nie posiadając medialnej siły przebicia, pozostaje niezauważonymi a ich talenty niewykorzystane. Jeśli proces będzie trwał, można się liczyć z postępującą biernością i zanikiem motywacji do wysiłku związanego z własnym rozwojem. Z tej perspektywy determinacja w prowadzeniu wychowania patriotycznego nakierowanego na rozwój talentu jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań Polski pierwszych dekadach XXI wieku.

Skip to content